• صفحه

اخبار صنعت

  • معرفی مختصر مقاومت;سرخ کن هوای جمت

    معرفی مختصر مقاومت;سرخ کن هوای جمت

    سرخ کن هوا Gemet که از قطعات مختلف تشکیل شده است، دست مهندسان یک محصول است، با شروع از مقاومت، هر قسمت را برای شما توضیح می دهیم.چین به تامین کننده اصلی سرخ کن های هوا در جهان تبدیل شده است، روز به روز بیشتر سرخ کن های هوا...
    ادامه مطلب